Sponsoren

Activiteiten

Algemene Voorwaarden Tennislidmaatschap

TV Oerterp Algemene Voorwaarden ten aanzien van het lidmaatschap

1. De contributie voor leden (volwassen, jeugdleden van 13 t/m 17 jaar, en pupillen tot 12 jaar) wordt per groep jaarlijks vastgesteld in overleg met de leden op de Algemene Leden Vergadering. De contributie kan alleen door middel van automatisch incasso betaald worden. De incasso zal maandelijks plaatsvinden m.u.v. pupillen, dat bedrag wordt in één keer geincasseerd.

2. Een nieuw lid is automatisch 1 jaar lid, daana geldt een opzegtermijn van 3 maanden. Eventuele sleutels moeten zijn ingeleverd voordat de automatische incasso gestopt kan worden. Opzeggen kan via het contactformulier op deze site.

3. Elk lid wordt geacht mee te werken aan vrijwilligerstaken. Ook een bestuursfunctie behoort tot de mogelijkheden. Voor een bestuursfunctie streven we naar een maximale zittingsperiode van 4 jaar. Het zittende bestuur zorgt voor voldoende spreiding en borging van de kennis die noodzakelijk is een een bestuursfunctie naar behoren uit te voeren.

4. Elk lid dient zich aan het baanreglement te houden. Een ieder die zich hier niet aan houdt loopt kans door het bestuur als lid geroyeerd te worden.

5. Voor situatie waar het baanreglement en deze Algemene Voorwaarden niet voorzien wordt gekeken naar de statuten. Bij onbeschreven situaties die een oordeel vergen zal een meerderheid van het bestuur een bindende uitspraak doen.

Privacy Policy