Sponsoren

Activiteiten

Baanreglement

Om alle tennisactiviteiten in goede banen te leiden zijn natuurlijk een aantal regels nodig. Onderstaand is het complete baanreglement weergegeven.

1. De tennisbanen zijn uitsluitend toegankelijk voor tennisspelers, leden van TV Oerterp alsmede introduces na betaling van € 5,- (zie ook punt 7);

2. Sportkleding en tennisschoenen (dus geen loopschoenen) zijn verplicht.

3a. De banen mogen uitsluitend worden betreden na het halen van de sleutel, tenzij reeds tennisspelers op de baan aanwezig zijn.

De sleutel dient te worden afgehaald en teruggebracht vóór c.q. ná het spelen bij de bekende sleutel adressen. Diegene die de sleutel afhaalt, blijft aansprakelijk totdat terugbezorging heeft plaatsgevonden (ook bij overdracht).

3b. Zodra je op het park komt om te gaan tennissen moet je je tennispasje afhangen in het afhangbord. Dit vind je bij binnenkomst in het gebouw gelijk aan de linkerkant. Als er nog banen vrij zijn, doe je pasje in de daarvoor bestemde wisselhouder, zet de klok op het tijdstip dat je gaat beginnen en schuift de wisselhouder via de linkerkant in het bord bij de nog vrije baan naar rechts. Dan heb je 3 kwartier (45 min.) om te tennissen. Staat er na die tijd niemand te wachten, dan moet je tijd verschuiven en kun je weer 3 kwartier spelen. Staan er wel mensen te wachten, dan moet je plaats maken en als je later weer verder wilt spelen, moet je je pasje in de wisselhouder in het bord hangen in de wachtstand bij de baan die als eerste weer vrijkomt. Zodra de tijd van die spelers om is, moeten ze plaats maken voor jou. Kom je tennissen en zijn alle banen bezet, maar heeft niemand een pasje opgehangen en jij doet dat wel, dan mag je de mensen van de baan sturen!!!
Als je van de baan moet omdat je bent afgehangen en je tijd op is of omdat je niet hebt afgehangen kun je pas weer spelen ná 3 kwartier (45 min.) wachten of eerder als er een baan vrij komt.

4. Bij niet volledige bezetting van de banen dienen nieuwe spelers toegelaten te worden totdat alle banen bezet zijn (4 personen per baan).

5. Senior- en juniorleden hebben dezelfde rechten en plichten inzake het baangebruik, behalve op werkdagen (maandag t/m vrijdag) waarop seniorleden,

juniorleden van het voortgezet onderwijs en juniorleden van het basisonderwijs onder begeleiding van een seniorlid na 18.00 uur voorrang hebben op

juniorleden van het basisonderwijs.

6. De leden zijn aansprakelijk voor de door hen aangerichte schade aan het sportcomplex.

7. Bij wijze van uitzondering: introducés uit Ureterp of omgeving kunnen alleen worden toegelaten met toestemming van één van de bestuursleden en na betaling van € 5,- aan het sleuteladres. Hiervoor liggen speciale tijdelijke pasjes bij de sleuteladressen die weer moeten worden ingeleverd na afloop. Eigen leden hebben voorrang op introducés. Enkele leden met één introducé kunnen leden dus niet afhangen, meedere leden met één of twee introducés wél.

8. Het bestuur heeft het recht de banen te reserveren voor lessen, trainingen, competities en toernooien.

9. Overtreding van dit reglement kan bestraft worden met schorsing.

10. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

11. Slepen is verplicht na elke tennispartij. Het vegen van de lijnen kan beter voor elke partij gebeuren i.v.m. beregenen.

12. De banen moeten na het tennissen worden gesleept. Dit mag alleen nog door middel van rondjes lopen met het sleepnet, en wel van buiten naar binnen.

13. Bij opdooi is het ten strengste verboden op de baan te komen. De vorst moet volledig uit de grond zijn.

14. TV Oerterp is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen van tennisspelers, introducés en gasten.

Het gebruikmaken van de tennisbanen en voorzieningen op het tennispark is geheel voor eigen risico!