Sponsoren

Activiteiten

Lidmaatschap

Nieuwe leden kunnen zich via deze website aanmelden. Nieuwe leden dienen minimaal 1 jaar lid te blijven. Het lidmaatschap zonder opzegging geldt steeds voor één kwartaal. Opzegging kan alleen schriftelijk plaatsvinden 1 maand vóór het nieuwe kwartaal (dus opzeggen vóór 1 maart, 1 juni, 1 september of 1 december!).

Leeftijd op 1 april 2018

verenigings-

contributie
per maand

bondscontributie

KNLTB**

totaal contributie lidmaatschap

1

2

1 + 2

18 jaar en ouder (senior)

€ 11,50

inclusief

€ 11,50

13 t/m 17 jaar (junior)

€ 6,00

inclusief

€ 6,00

t/m 12 jaar (pupil)

€ 1,43 *

inclusief

€ 17,-*

 

Leden van TV Oerterp, afdeling tennis mogen onbeperkt gebruik maken van de banen met in achtneming van het baanreglement. U kunt het gehele jaar door lid worden van TV Oerterp, afdeling tennis. De contributie van het lidmaatschap bestaat uit verenigingscontributie en bondscontributie. De verenigingscontributie is voor TV Oerterp. De bondscontributie is de contributie die de tennisvereniging afdraagt aan de KNLTB voor het gebruik van faciliteiten. De peildatum is op 1 april 2019 en is bepalend voor de contributie, die betaalt wordt. De contributie kan uitsluitend d.m.v. automatische incasso worden betaald. Adreswijzigingen dienen zo spoedig mogelijk door gegeven te worden aan de ledenadministratie. (* het jaartarief voor pupillen wordt in één keer geincasseerd)